Betaling (payment)

En p-afgift er en kontrolafgift og udgør i øjeblikket 510 kr. (fritaget for moms).

Parkeringsafgiften skal være indbetalt senest 10 dage efter datoen for forseelsen.

Datoen fremgår ikke af girokortet, men er påtrykt den vedlagte kvittering.

Du kan betale parkeringsafgiften på pengeinstitutter, posthuse eller via netbank i hele landet.

Betaling af afgiften kan kun ske ved at benytte det vedlagte indbetalingskort.

Afgiften skal betales på én gang og normalt kan ikke laves aftale om afdragsordning.

Der er ingen rabat på parkeringsafgifter.

Betaler du ikke parkeringsafgiften til tiden vil der blive sendt en betalingspåmindelse til den registrerede ejer eller bruger. Hvis p-afgiften fortsat ikke bliver betalt går en rykkerprocedure i gang med pålagte ekspeditionsgebyrer.

Vil du stadigvæk ikke betale for afgiften, så overgår sagen herefter til SKAT.

Did your get a parking ticket during your stay in Denmark?

The due amount can be paid in:

SYDBANK FLENSBURG
Blz. 21510600
Account no. 1000194440

IBAN: DE 1321 5106001000194440

Swift / Bic-kode: SYBKDE22