Klage

Før du klager over en parkeringsafgift vil vi bede dig om at kontrollere den. Se mere under Parkeringsafgiften.
Mener du herefter fortsat, at parkeringsafgiften er givet uberettiget, så har du mulighed for at sende en skriftlig klage til Parkeringskontrol Syd. Det skal fremgå tydelig af din klage, hvorfor du klager over din afgift.
Husk at Parkeringskontrol Syd afgør klager over parkeringsafgifter ud fra om færdselsloven eller parkeringsreglerne er overtrådt. At du som bilist har været i god tro er ikke i sig selv nok til at frafalde en afgift.

Bemærk at pålagte parkeringsafgifter kun ændres ved fejl fra Parkeringskontrol Syds side eller i livsvigtige nødsituationer.
Din klage skal være Parkeringskontrol Syd i hænde, sådan at betalingsfristen på 10 dage kan overholdes, hvis klagen afvises af Parkeringskontrol Syd.

Parkeringskontrol Syds afgørelse, efter færdselslovens § 121, stk. 2, kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.
Får du ikke medhold i din klage og undlader du alligevel at betale parkeringsafgiften, så vil sagen automatisk overgå til SKAT.

Klik her for at udfylde og sende din klage.